Hvilket type anlegg skal tilknyttes *
Kundeopplysning
Er du kunde? *
Oppgi e-postadresse *
Felles saksopplysninger
Org.nr.
Fakturaadresse
Kontaktperson som representerer søker
Navn *
E-postadresse *
Telefonnummer *
Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer
Navn
E-postadresse
Beskrivelse av anlegget som skal tilknyttes *
Anleggets lokalisering
Kommune *
gnr *
bnr *
Adresse
Ønsket dato for tilknytning *
Nettkapasitetsbehov for nytt anlegg (kW) *